Cymraeg | y gymraeg
Dod o hyd i iaith arall...
Kid.re

Croeso!

Adloniant i blant. Llawer o weithgareddau rhyngweithiol mewn man chwarae lliwgar sy'n addas i'r ieuengaf. Tudalennau lliwio y gellir eu hargraffu, gemau ar-lein. Ymunwch â chymuned Kid.re. Cofrestriad diogel, rhad ac am ddim a hawdd i arbed sgorau a mewngofnodi o ddyfeisiau lluosog.Mynnwch eich creonau a dewiswch dudalen lliwio y gellir ei hargraffu. Mil o dudalennau lliwio creadigol wedi'u dosbarthu'n ddeg categori wedi'u hysbrydoli gan fywyd bob dydd. Ychwanegwch eich tudalennau lliwio at eich ffefrynnau i ddod o hyd iddynt yn hawdd. Defnyddir y cês i roi o'r neilltu y lluniadau yr ydych am eu lliwio yn ddiweddarach.Mae'r holl dudalennau lliwio Rhyngrwyd yn drylwyr yma. Dewis ymhlith cannoedd o gategorïau neu fewnforion lliwio o'r ddyfais. Mae'r holl liwiau ar gael yn ogystal â channoedd o weadau. Mae gwrth-faich yn hwyluso lliwio i blant. Gellir lawrlwytho'r llun lliw.Miloedd o ddelweddau animeiddiedig GIF am ddim i ddifyrru plant. Mae fformat GIF yn cynnig y posibilrwydd i ddelweddau symud. Mae symud delweddau wedi'u hanimeiddio yn tynnu sylw plant, gan ddarparu cefnogaeth addysgol ddiddorol i gynyddu eu geirfa.Mae'r llyfrgell gyfryngau yn dod â chasgliadau o ddelweddau, ffotograffau, fideos a synau at ei gilydd ar gyfer adloniant ac i gryfhau gwybodaeth gwyddoniadurol plant sy'n caniatáu iddynt gael eu harwain gan eu chwilfrydedd. Mae'r detholiad yn ffafrio ansawdd y graffeg gyfrifiadurol mewn manylder uwch trwy ychwanegu disgrifiad esboniadol byr.Gwrandewch ar ganeuon hyfryd cantorion ifanc sydd wedi datblygu eu dawn lleisiol ar eu pen eu hunain, mewn grŵp neu gyda chôr. Dysgwch sut i ddefnyddio'ch clyw i wahaniaethu rhwng synau a cheisiwch eu hatgynhyrchu.Syniadau Gweithgaredd i ddifyrru a difyrru plant a gyflwynwyd ag esboniadau a lluniau o safon. Gweld lluniau, fideos a delweddau wedi'u hanimeiddio o bobl ifanc yn gwneud y gweithgareddau hyn. Yna chi sydd i benderfynu, yn ôl eich dymuniadau, i ymarfer eich doniau fel crewyr artistig, sy'n datblygu seicomotricity cain y corff. Atgyfnerthir cydlyniant a rhyngweithiad y grŵp o gyfranogwyr pan fydd y gweithgaredd yn cael ei ymarfer gyda sawl person. Mae chwaraeon yn dysgu hunanreolaeth, cydgysylltu symudiadau'r corff, gwella gallu corfforol a sefydlogrwydd seicolegol sy'n ffafriol i iechyd da cyffredinol.