Cymraeg | y gymraeg
Dod o hyd i iaith arall...
Kid.re

Croeso!

🌈 Tudalennau lliwio y gellir eu hargraffu

🎨 Lliwio ar -lein

🎮 Gemau ar-lein

🎡 Delweddau animeiddiedig

📷 Casgliad lluniau

Adloniant i blant. Llawer o weithgareddau rhyngweithiol mewn man chwarae lliwgar sy'n addas i'r ieuengaf. Tudalennau lliwio y gellir eu hargraffu, gemau ar-lein. Ymunwch â chymuned Kid.re. Cofrestriad diogel, rhad ac am ddim a hawdd i arbed sgorau a mewngofnodi o ddyfeisiau lluosog.

Mynnwch eich creonau a dewiswch dudalen lliwio y gellir ei hargraffu. Mil o dudalennau lliwio creadigol wedi'u dosbarthu'n ddeg categori wedi'u hysbrydoli gan fywyd bob dydd. Ychwanegwch eich tudalennau lliwio at eich ffefrynnau i ddod o hyd iddynt yn hawdd. Defnyddir y cês i roi o'r neilltu y lluniadau yr ydych am eu lliwio yn ddiweddarach.

Mae'r holl dudalennau lliwio Rhyngrwyd yn drylwyr yma. Dewis ymhlith cannoedd o gategorïau neu fewnforion lliwio o'r ddyfais. Mae'r holl liwiau ar gael yn ogystal â channoedd o weadau. Mae gwrth-faich yn hwyluso lliwio i blant. Gellir lawrlwytho'r llun lliw.

Mae'r holl dudalennau lliwio Rhyngrwyd yn drylwyr yma. Dewis ymhlith cannoedd o gategorïau neu fewnforion lliwio o'r ddyfais. Mae'r holl liwiau ar gael yn ogystal â channoedd o weadau. Mae gwrth-faich yn hwyluso lliwio i blant. Gellir lawrlwytho'r llun lliw.

Darganfod Ffawna a Fflora gyda Chasgliadau o luniau yn grwpio cannoedd o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion a ddewiswyd i gynrychioli rhan o'r amrywiaeth gyfoethog sydd i'w cael ar ein planed. Bydd plant yn dysgu gyda'r lluniau hyn i wahaniaethu'r rhywogaeth yn ôl eu ffurf ac yn gwerthfawrogi ystyried y grefft o natur sy'n dyfeisio'r lliw a'r patrymau unigol.